test test test test

Regulamin e-wypożyczalni

 • Wypożyczalnia internetowa Adria mająca swoją siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 30 pok.47.
 • KLIENT - osoba fizyczna , prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę z e-wypożyczalnią na wypożyczenie stroju w określonym terminie. W przypadku osoby fizycznych klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Kaucja zwrotna wynosi 50zł przy odbiorze osobistym oraz 80zł przy wysyłce - niezależnie od rodzaju i wyposażenia stroju. Kaucja oddawana lub przelewana jest na konto klientowi z chwilą zwrócenia stroju do wypożyczalni.
 • Za niewielkie uszkodzenia mechaniczne stroju lub przetarcia pobierana jest opłata w wysokości15-30 zł celem naprawy przez krawcową.
 • Mocniejsze przybrudzenia stroju wymagające oddania kostiumu do czyszczenia chemicznego powodują pobieranie opłaty z kaucji od 15-25 zł. Małe przybrudzenia wynikające z normalnego użytkowania nie będą powodowały obciążenia kwotą o ile dadzą się przyprać.
 • Każde większe uszkodzenie lub zniszczenie stroju będzie wymagało osobistego lub telefonicznego ustalenia kosztów jakie poniesie za nie klient.
 • E-wypożyczalnia nie chce ani nie zamierza zarabiać na niefortunnym uszkodzeniu przebrania przez dzieci dlatego do każdej takiej sytuacji podchodzimy indywidualnie i ze zrozumieniem.
 • Cała kwota kaucji przepada tylko wówczas gdy strój nie wróci do wypożyczalni lub gdy jego naprawa nie jset już możliwa
 • Dane klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu realizacji zamówienia zgodnym z regulaminem.
 • E-wypożyczalnia zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych do klienta.
 • Klient składający zamówienie przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i Regulaminie.
 • Zakładka "Jak złożyć zamówienie i koszty dostawy" jest nierozłączną częścią niniejszego regulaminu.
 • W nieuregulowanych sytuacjach i sprawach Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy Miasta Bydgoszczy.
Kategorie

Przed złożeniem rezerwacji na strój, prosimy o zapoznanie się z regulaminem wypożyczalni internetowej.